-10%

Karta do kultury

0% zniżki na kurs maturalny lub ósmoklasisty dla posiadaczy Karty do Kultury. Zniżki udzielane są od cen regularnych i nie łączą się
z innymi promocjami lub pakietami.

Kartę uprawniającą do zniżki należy okazać w Sekretariacie lub przesłać skan w dniu zgłoszenia na kurs.